Tjänster  
Annonser  
Arrangemang  
Bilder  
Bilagor  
Bollblank  
Broschyrer och foldrar  
Böcker  
Dokumentationer  
Form och layout  
 • Information  
Kontakter  
Kurser  
Moderator  
Naturinformation  
Nyhetsbrev  
Projektledning  
Skyltar  
Texter  
Tidningar  
Tryck  
Utredningar  
Lättillgänglig information

Lättillgänglig information med ett språk och en form som når många ser vi som en särskild utmaning. Vi kan skriva texter, fotografera, ta fram illustrationer och formge trycksaker och artiklar. Vi sysslar framförallt med samhällsinformation inom ämnen som natur, miljö, energi- och klimat, jämställdhet, integration, missbruk och globala utvecklingsfrågor.


Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se