Tjänster  
Annonser  
Arrangemang  
Bilder  
Bilagor  
Bollblank  
Broschyrer och foldrar  
Böcker  
Dokumentationer  
Form och layout  
Information  
Kontakter  
 • Kurser  
Moderator  
Naturinformation  
Nyhetsbrev  
Projektledning  
Skyltar  
Texter  
Tidningar  
Tryck  
Utredningar  
Mediahantering och skrivarkurser

Vi skräddarsyr och leder kurser om media och kommunikation för personal och ledningsgrupper i organisationer, myndigheter och företag. Kurserna innehåller såväl teoretiska genomgångar som praktiska intervjuövningar med hjälp av erfarna journalister. Vi utgår från scenarier hämtade ur deltagarnas vardag, men också från mediakontakter vid en större olycka eller annan krissituation.
   Vi kan även erbjuda skrivarkurser, till exempel för webbredaktörer eller skribenter i personal- och föreningstidningar.


Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se